Zapos

Komplexní řešení bezpečnostních řídících a inteligentních elektroinstalací

 • Inteligentní elektroinstalace naučí Váš dům myslet

 • Komplexní řešení elektronických systémů

 • Úsporná energie s chytrým rozvaděčem

 • Chci ovládat svůj dům z tabletu, nebo chytrého telefonu

 • Důvěřujte nám, prověřujeme za Vás

Drobečková navigace

ZAPOS.cz > Služby > Elektrorevize EPS a EZS > Revize EPS a EZS

Revize EPS a EZS

Odkazuji na VYHLÁŠKU MINISTERSTVA VNITRA č. 246/2001 Sb. Zde jsou všechny potřebné informace o montáži, kontrolách a provozování EPS uvedeny, zejména §7 a 8. Doporučuji navštívit www.cecheps.cz, kde jsou uvedeny také některé rady a doporučení. A některé užitečné rady těm, kteří mají EPS přebírat nebo provozovat:

 Projektová dokumentace musí obsahovat kompletní výkresy, svorkové schéma zapojení, technickou zprávu a programovací tabulky nastavení hlásičů. Projektant musí přiložit oprávnění k projektování konkrétního systému (pozor na projekty na jiný systém).

Naše firma provádí revize, servis opravy a montáže u těchto systémů:

ESSER,  Zettler, BOSCH, Lites, MENVIER, Panasonic, SIEMENS, Labor Strauss, ARITECH

Naše reference:

 • Valeo automatizace
 • Cukrovary a lihovary TTD
 • Lázeňské domy ROYAL SPA
 • Orea hotels
 • Magna Exteriors & Interiors  
 • Amesbury
 • Tespranet
 • CRBE
 • Iris Congress Hotel
 • Jerome Hotels
 • Pekárny United Bakeries
 • atd.

Výchozí revizní zpráva musí obsahovat nejen revizi síťového přívodu ale i revizi celého zařízení EPS. Revizní technik musí mít oprávnění na revize EPS

Před uvedením zařízení do provozu musí uživatel v dostatečném předstihu zajistit následující osoby:

 • Osobu odpovědnost za provoz
 • Osoby pověřeny obsluhou
 • Osoby pověřené údržbou 
   • Nutno vypracovat požární směrnice s ohledem na EPS (postup co dělat při hlášení požáru případně při poruše).

Předání zařízení musí být

   • provedeno předávacím protokolem
   • provedna 100% funkční zkouška zařízení včetně zařízení které EPS ovládá
   • provedeno zaškolení pověřených osob
   • předány návody k obsluze jednotlivých prvků zařízení včetně prohlášení o shodě
   • předána výchozí revizní zpráva
   • předána projektová dokumentace skutečného stavu zařízení viz výše.
   • předána provozní kniha EPS včetně vyplnění základních údajů (počty a typy zařízení, jména pověřených osob včetně jejich podpisů a první zápis o uvedení zařízení do provozu).

ČSN 34 2710 Předání a převzetí zařízení EPS "výpis"

   • čl. 421 uživatel určuje v dostatečném předstihu osobu zodpovědnou za provoz zařízení EPS, osoby, pověřené údržbou zařízení EPS a osoby, pověřené obsluhou zařízení EPS tak, aby při předávacím a přejímacím řízení mohly být proškoleny ze svých činností. Zároveň zajišťuje organizační a technickou návaznost zařízení EPS na systém požární ochrany. Pokud uživatel zařízení EPS není schopen zajistit údržbu a obsluhu vlastními pracovníky, zajistí si tyto činnosti smluvně u jiné organizace.
   • čl. 423 Do trvalého provozu lze uvést jen ta zařízení EPS pro která je smluvně zajištěno provádění mimozáručního servisu a která vyhovují všem ustanovením této normy.

Osoba odpovědná za provoz zařízení EPS má tyto povinnosti

   • a) zodpovídá za provoz zařízení a bezporuchovou funkci zařízení EPS
   • b) kontroluje činnost osob pověřených obsluhou zařízení EPS
   • c) zajišťuje, aby osoby pověřené údržbou prováděly údržbu podle pokynů výrobce a udržovaly zařízení EPS v trvalém provozu
   • d) zajišťuje neprodlené provedení všech oprav včetně provedení opravy servisní organizací
   • e) zodpovídá za řádné vedení provozní knihy zařízení EPS a svoji činnost do této knihy podchycuje
   • f) kontroluje provádění zkoušek činnosti zařízení EPS během provozu a zodpovídá za provedení předepsaných revizí v průběhu provozu
   • g) udržuje průvodní dokumentaci v pořídku, zaznamenává změny a ukládá ji na místech k tomu určených
   • h) při vyřazení zařízení EPS nebo její části z činnosti zajišťuje potřebná náhradní opatření z hlediska požární bezpečnosti objektu

Osoby pověřené obsluhou zařízení EPS musí mít kvalifikaci alespoň osob poučených v souladu s ČSN 34 3100. Osoby pověřené obsluhou zařízení EPS postupují podle pokynů pro obsluhu od výrobce, vedou záznamy v provozní knize zařízení EPS o podle situace po signalizaci požáru postupují podle požární poplachové směrnice objektu. Zjištěné závady neprodleně hlásí osobě zodpovědné za provoz zařízení EPS.


Osoby pověřené údržbou nebo opravou zařízení EPS musí mít kvalifikaci osob znalých podle ČSN 34 3100 a musí být prokazatelné proškoleny výrobcem nebo organizací výrobcem pověřenou. Mají tyto povinnosti:

   • a) provádět prohlídky a údržbu zařízení EPS podle pokynů výrobce,
   • b) provádět předepsaným způsobem kontrolu zařízení EPS podle čl. 434,
   • c) provádět opravy v rozsahu stanoveném výrobcem,
   • d) zjištěné závady, které nejsou schopny nebo oprávněny odstranit neprodleně hlásit osobě zodpovědné za provoz zařízení EPS,

O všech kontrolách, hlášeních, údržbě a opravách zařízení EPS se musí provést záznam do provozní knihy EPS. 

 

Spolupráce

 

Dacia Logan na AUTOPES.cz

 

booking-com.gif

Stavební firmy

 


ROBAU

Naši partneři

 

loga.png

TOPlist

Google Analytics

 

Návštěvnost stránek

113301

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.